ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΓΧΡ.                              Untitled-2

panep Aigaiou_logo

Το 2011 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης Καίτη Λασκαρίδη, της Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Ευγενίδου και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο αποτυπώνει την πρόθεση των τριών βιβλιοθηκών να προχωρήσουν σε συνεργασία στον τομέα των συλλογών τους που αφορούν τη ναυτιλία και γενικότερα θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Σκοπός του Μνημονίου αποτελεί η επισημοποίηση και διεύρυνση της υφιστάμενης άτυπης συνεργασίας με σκοπό

α. την επέκταση συνεργιών σε θέματα κτήσης νέων τίτλων,

β. την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της αναγνωσιμότητας των ναυτιλιακών συλλογών των τριών Βιβλιοθηκών και

γ. τη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητάς τους σαν σημαντικών συλλογών σε θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Με τη συνεργασία των τριών Βιβλιοθηκών οι ερευνητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη δυνατή βιβλιογραφία σχετικά με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο ερευνητής μπορεί κάνοντας αναζήτηση στους καταλόγους των βιβλιοθηκών να απευθυνθεί στην κοντινότερη βιβλιοθήκη σε αυτόν από τις τρεις και να αναζητήσει την βιβλιογραφία που επιθυμεί. Η Βιβλιοθήκη μέσω της διαδικασίας του διαδανεισμού, δανείζεται από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες το υλικό που αναζητά ο ερευνητής και τον εξυπηρετεί.

Μέλημά μας είναι η αναζήτηση και άλλων συλλογών ή και βιβλιοθηκών σχετικών με τη ναυτιλία για την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη της βιβλιογραφίας.