Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών παρουσίασαν την Τρίτη 19 Ιουνίου το βιβλίο της Κατερίνας Π. Μπρέγιαννη Ιόνιο Κράτος, 1814-1864. Θεσμοί και κοινωνική διάρθρωση

Για το βιβλίο μίλησαν οι

Σωτήρης ΡΙΖΑΣ, Διευθυντής Ερευνών, Διευθύνων ΚΕΙΝΕ/Ακαδημία Αθηνών
Θανάσης ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ζήσιμος ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείο Eurobank-Ergassias,
και η συγγραφέας Κατερίνα Π. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, Διευθύντρια Ερευνών ΚΕΙΝΕ/Ακαδημία Αθηνών.

Την εκδήλωση και τη συζήτηση που συντόνισε ο Τριαντάφυλλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (2ας Μεραρχίας 36, Πειραιάς).