Στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη περιήλθε η ιδιωτική συλλογή βιβλίων του Α. Οικονομόπουλου, με αντικείμενο τις εκδόσεις των Ελληνικών κειμένων όλων των συγγραφέων οι οποίοι έζησαν από τα παλαιότατα χρόνια μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Η συλλογή αυτή αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη  προσπάθεια να συγκροτηθεί στην Ελλάδα το εν λόγω corpus, το οποίο περικλείει και την μεγαλύτερη πνευματική κληρονομιά του Ελληνισμού.

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 3,200 τίτλους, η έκδοση των οποίων εκτείνεται από τον 15ο έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο έχουν καταχωρηθεί όλοι οι τίτλοι των βιβλίων, 10000 καρτέλες με όλα τα κείμενα που περιλαμβάνονται στις εν λόγω εκδόσεις, 2700 λήμματα για τους συγγραφείς των κειμένων, 560 λήμματα για τις πόλεις καταγωγής των συγγραφέων ή της έκδοσης των βιβλίων, και περί τις 30,000 ψηφιακές εικόνες που αφορούν σε σελίδες τίτλου, βιβλιοδεσία, και άλλα σημαντικά στοιχεία κάθε τίτλου.
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη φιλοδοξεί να συνεχίσει τον εμπλουτισμό της συλλογής αυτής και να την καταστήσει μία έγκυρη διεθνή αναφορά για την Ελληνική Βιβλιογραφία.
Υλικό