Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη ανακοινώνει την απόκτηση και ένταξη στις συλλογές του της προσωπικής βιβλιοθήκης των Γιολάντας Τριανταφυλλίδου – Baladié και Raoul Baladié.
H Γιολάντα Τριανταφυλλίδου – Baladié, αδελφή της διακεκριμένης ιστορικού Αικατερίνης Κουμαριανού, είναι και η ίδια ιστορικός και αρχαιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Συνεργάτις (Chef de travaux) του Κέντρου Ιστορικών Ερευνών της Σχολής Ανωτάτων Κοινωνιολογικών Σπουδών του Παρισιού (EHESS), καθώς και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Ελλάδας, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του ερευνητικού έργου της σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Ο Raoul Baladié (1915 – 2005), σημαντικός Γάλλος γεωγράφος, ασχολήθηκε στην πορεία της ζωής του με την έρευνα Ευρωπαίων περιηγητών και του έργου τους, με κορυφαία μεταξύ των έργων του την ενασχόλησή του με τον Στράβωνα και τα Γεωγραφικά του. Μέρος της βιβλιογραφίας του χρησιμοποιήθηκε στη διδακτέα ύλη των Πανεπιστημίων της Γαλλίας. Υπήρξε Καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια στα Πανεπιστήμια Lille, Paris X (Nanterre) και Bordeaux III, όπου διετέλεσε και Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αφοσίωσής του στον Ελληνισμό. Κατά την περίοδο 1970-1975 υπήρξε Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) στη Γαλλία.
Η βιβλιοθήκη τους θεματικά περιλαμβάνει ελληνική και γαλλική ιστορία, βυζαντινή ιστορία, γεωγραφία και έργα Ελλήνων και Λατίνων κλασικών συγγραφέων. Η βιβλιοθήκη, που δωρήθηκε πρόσφατα στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από το Παρίσι και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και ανοιχτή στο ελληνικό κοινό τόσο για ξενάγηση – επίσκεψη όσο και χρήση για ερευνητικούς σκοπούς.