Χρήστος Ντούνης

Ο Χρήστος Ντούνης (1935-2010) ήταν Πλοίαρχος Ε. Ν., Αντιναύαρχος, Επίτιμος Αρχηγός Λιμενικού Σώματος και συγγραφέας με μεγάλη προσφορά στην εμπορική ναυτιλία. Αποφοίτησε από τη Σχολή Εμπορικής Ναυτιλίας Ύδρας. Το 1959 εισήχθη πρώτος στη Σχολή Λιμενικών Δοκίμων και μετά την αποφοίτησή του, ονομάστηκε σημαιοφόρος Λ. Σ. Η μετεκπαίδευσή του αφορούσε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και θέματα οργάνωσης και διοίκησης της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Το 1987 εξελέγη Αρχηγός Λ.Σ. και προήχθη στον ανώτατο βαθμό του Αντιναυάρχου. Η συνεισφορά του στην Εμπορική Ναυτιλία και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα οι προσπάθειές του για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και της υπαγωγής της στην πανεπιστημιακή βαθμίδα. Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο σχετικά με το ναυτικό, τη ναυτιλία και τη ναυτιλιακή εκπαίδευση.

 

Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο

Η συλλογή βιβλίων του Χρήστου Ντούνη αποτελείται από περίπου 1.300 βιβλία και αφορά κυρίως την ελληνική ναυτιλία, ιδιαίτερα τη ναυτική ιστορία και εκπαίδευση και τα ναυτικά επαγγέλματα. Η συλλογή συνοδεύεται και από το πολύ σημαντικό ερευνητικό αρχείο του.

Την επεξεργασία του Αρχείου Ντούνη πραγματοποίησε ο δύτης Κώστας Θωκταρίδης.