Η ολοκλήρωση του 2011 έφερε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη μία ιδιαίτερη τιμή: Τη βράβευση του Προέδρου του Ιδρύματος, κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη και του Ιδρύματος από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.).

Στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου του ΕΛ.Ι.Ν.Τ., το οποίο έχει αφιερώσει τις ενέργειές του κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια στην παραγωγική συζήτηση και ανάδειξη νέων επιστημονικών μεθόδων και ιδεών, το Ετήσιο Βραβείο απονέμεται σε ορισμένο φυσικό πρόσωπο, με σημαντική συνεισφορά και παρουσία στην εξέλιξη της ναυτιλιακής τεχνολογίας αλλά και στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Η ομόφωνη αυτή απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. αποτελεί ανεκτίμητη ψήφο εμπιστοσύνης στην αφοσιωμένη δραστηριότητα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη με σκοπό την πρόοδο και ανάπτυξη. Η ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών προγραμμάτων του Ιδρύματος, σε συνδυασμό με τις σχετικές παρουσιάσεις, ομιλίες, εκδόσεις και ενημερώσεις που πραγματοποιεί με συνέπεια κατά τη διάρκεια της πολυετούς του πορείας βασίζονται στο αξίωμα της γνώσης ως εφαλτηρίου για ένα καλύτερο αύριο. Η ναυτική μας κληρονομιά δεν μπορεί παρά να λειτουργεί ως πυρήνας της αφοσίωσης του Ιδρύματος στον Ελληνικό πολιτισμό και στη διεθνή παρουσία και ιστορία του. Όπως επισημαίνει και το ΕΛ.Ι.Ν.Τ., είναι «αξιωματική αλήθεια η άρρηκτη σύνδεση γνώσης και τεχνολογίας.»

Η απονομή του Βραβείου ΕΛ.Ι.Ν.Τ.  έλαβε χώρα το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου σε πανηγυρική δεξίωση στο ξενοδοχείο «METROPOLITAN». Η ιδιαιτέρως σημαντική αυτή διάκριση είναι μία ενθάρρυνση για τη συνέχιση του έργου και της προσφοράς του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.