Όλοι οι χώροι του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη είναι COVID FREE

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη τηρεί όλα τα μέτρα που επιβάλλουν οι υγειονομικές αρχές για την προστασία από τον κορωνοϊό, με κύριο μέλημα την προστασία των επισκεπτών και του προσωπικού.

Η επίσκεψή σας στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη γίνεται κατόπιν ραντεβού για όλα τα κτήρια και τις υπηρεσίες: Ιστορική Βιβλιοθήκη, Δανειστική Βιβλιοθήκη, Γραμματεία, Εκθεσιακοί χώροι, Διοικητικές υπηρεσίες.

Για την είσοδο των ενηλίκων (από 18 ετών) χρειάζονται τα εξής:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού (να έχουν παρέλθει 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του)

ή

Πιστοποιητικό νόσησης  που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του  διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  συνοδεύονται απαραίτητα με έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας).

Για την είσοδο των ανηλίκων (έως και 17 ετών) χρειάζονται τα εξής:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού (για ανήλικους 12 – 17) ετών (να έχουν παρέλθει 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του)

ή

Πιστοποιητικό νόσησης  που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του  διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν

ή

αρνητικό test: pcr/μοριακό 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή self test 24 ωρών σε έντυπη μορφή και υπογεγραμμένο από γονέα ή κηδεμόνα

Για την είσοδο και την παραμονή σας σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, καθώς και η χρήση απολυμαντικού χεριών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού:

Γραμματεία – Διοικητικές Υπηρεσίες: 216 900 3720 -21 -22

Ιστορική Βιβλιοθήκη: 216 900 3704 -09-14

Δανειστική Βιβλιοθήκη: 216 900 3740-46

Ναυτική Συλλογή – Έκθεση Βελιμέζη: 216 900 3701