Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη συμμετέχει ενεργά στο 85ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιβλιοθηκών και Επιστημών της Πληροφόρησης (World Library and Information Congress) της IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), το οποίο πραγματοποιείται στις 24-30 Αυγούστου στην Αθήνα.

Σε μια προσπάθεια να στηρίξει έμπρακτα τους Έλληνες βιβλιοθηκονόμους και εργαζόμενους σε βιβλιοθήκες όλης της Ελλάδας, το Ίδρυμα αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο για 90 άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πτυχιούχοι βιβλιοθηκονομίας, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι σε δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η επιλογή θα γίνει με κλήρωση σε διαδικτυακή πλατφόρμα.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στη διαδικασία επιλογής, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έως και την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019. Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά και θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους έως τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019.

Αίτηση συμμετοχής: https://forms.gle/B7B6L9UPR2pNoiNw6

 

*Η διαδικασία επιλογής έχει ολοκληρωθεί και οι επιτυχόντες έχουν ενημερωθεί ηλεκτρονικά.