16.00–16.15 Έναρξη και περιγραφή των στόχων  του Προγράμματος. Κατερίνα Λασκαρίδη

16.15–17.00 Βασικοί άξονες /Θεματικές που έχουν προκύψει από την εφαρμογή. Κατερίνα Λασκαρίδη

17.00–17.20 Διάλειμμα

17.20–18.00 Συνεργασία ομάδας εκπαιδευτικών /Ομαδικές δραστηριότητες ανά σχολείο

18.00–19.15 Πρόοδος και εμπόδια μέχρι σήμερα – περιγραφή  από κάθε σχολείο για τους Richard Mills & Michael McCreadie

19.15–19.30 Προοπτικές από εδώ και πέρα. Richard Mills & Michael McCreadie

19.30–20.00 Ερωτήσεις και συζήτηση

20.00 Λήξη εσπερίδας

Υλικό