Ημερομηνία
24-ΣΕΠ-2016
Συνοπτική Περιγραφή
«3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολιού», ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΑΡΤΕΡ