Ημερομηνία
9 Ιουνίου 2015
Συνοπτική Περιγραφή
Το "Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη" συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Αρχείων.

Στις 9 Ιουνίου 2015, αρχειονόμοι από όλο τον κόσμο θα ενώθηκαν για να γιορτάσουν μαζί και να αναδείξουν τη σημασία και τα επιτεύγματα του επαγγέλματος. Τα τεκμήρια παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο http://www.internationalarchivesday.org/wordpress/index.php της Επιτροπής των Τοπικών και Δημοτικών Αρχείων του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Αρχεία.

Το “Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη”, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Αρχεία (ICA) και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Αρχείων, παρουσιάζοντας μία επιστολή από τη Συλλογή του Ναυάρχου Nelson.

Το Ίδρυμα διαθέτει αρχειακές συλλογές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ιστορικής του Βιβλιοθήκης. Οι συλλογές ταξινομούνται και καταλογογραφούνται από προσωπικό του Ιδρύματος, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία (ταξινόμηση και καταλογογράφηση σε επίπεδο τεκμηρίου) του αρχειακού υλικού που περιλαμβάνεται στο Αρχείο Κωστούλας Μητροπούλου και στο Αρχείο του Ναυάρχου Χρήστου Ντούνη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Αρχεία του Ιδρύματος εδώ.