Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της παράτασης των δύο  Λογοτεχνικών  Διαγωνισμών του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, η οποία έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, θα καθυστερήσει η διαδικασία για την αποσφράγιση, αξιολόγηση και βράβευση τόσο για τον  9ο  Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη, όσο και για το  2ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος Μαριλένα Λασκαρίδη για ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Οι μαθητές που συμμετείχαν θα ενημερωθούν εγκαίρως για τα αποτελέσματά του μέσω των Διευθύνσεων των σχολείων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κείμενο για τη συμμετοχή τους στον 10ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη ή στον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος Μαριλένα Λασκαρίδη για ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων προκηρύξεων, αρκεί να πρόκειται για αδημοσίευτο κείμενο ή να μην έχει κατατεθεί σε άλλο διαγωνισμό ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα των προηγούμενων δυο διαγωνισμών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020 – 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:10ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος & 3ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος Μαριλένα Λασκαρίδη για ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συμμετοχή σας.