Στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2017, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη διοργάνωσε και φιλοξένησε το 3ο Διεθνές Συνέδριο και Εργαστήριο SYNERGY με θέμα Από τον σχολικό αποκλεισμό στη Συνεκπαίδευση”. Το SYNERGY είναι ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, το οποίο εφαρμόζεται και στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό AT Autism της Μεγάλης Βρετανίας, τον Οργανισμό Inspire της Μάλτας και το Πανεπιστήμιο Bond της Αυστραλίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ειδικοί και κοινό είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πρακτικά αποτελέσματα του προγράμματος τόσο στα σχολεία της Ελληνικής επικράτειας όσο και στα σχολεία του εξωτερικού ενώ το εργαστήριο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόγραμμα. Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί Ειδικής και Γενικής Αγωγής και γονείς από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μάλτα, τη Δανία και την Αυστραλία κατέδειξαν τη σημασία της συνεργατικής προσέγγισης που συνδέει σχολεία, εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως και της ένταξης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SYNERGY μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τομέα Ψυχικής Υγείας, εδώ.

 

Υλικό