Το Αρχείο της Κωστούλας  Μητροπούλου και μαζί του οι συλλογές Ιωάννη Μητρόπουλου, Σοφίας Λούμου – Μητροπούλου και Κάτιας Μητροπούλου  κατατέθηκαν  με επίσημη πράξη στο Ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρίδη» στις αρχές του 2008 από την εικαστικό Κάτια Μητροπούλου. Πρόκειται για 30000 χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα, φωτογραφίες, αντικείμενα και οπτικοακουστικά τεκμήρια. Επιθυμία της δωρήτριας δεν ήταν μόνο η εξεύρεση ενός χώρου ασφαλούς  φύλαξης και διατήρησης, αλλά και επιστημονικής επεξεργασίας,  προβολής και κατόπιν διάθεσης στο ερευνητικό κοινό.

Ακολούθησε η  αυτοψία του υλικού η οποία διενεργήθηκε σε διάφορα στάδια  και τελικά αποφάσιστηκε  η πρόσκτηση του Αρχείου και η άμεση μεταφορά του στους χώρους του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη».  Η ταξινόμηση και η καταλογογράφηση του υλικού –σε επίπεδο αρχειακού τεκμηρίου – ξεκίνησε τον Μάιο του 2008 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 από ειδική επιστημονική ομάδα που συστάθηκε γι’ αυτό το σκοπό και απαρτίστηκε από τις φιλολόγους Ιωάννα Ρωμηού και Ζωή Χαραλάμπους, τη θεατρολόγο Μαίρη Καπή και τον Αρχειονόμο Μιχάλη Σόβολο. Υπεύθυνη του Αρχείου ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η Καλή Κυπαρίσση. Η τεκμηρίωση των χειρογράφων και των φωτογραφιών έγινε με τη συμβολή της Κάτιας Μητροπούλου και θα συνεχιστεί πιο συστηματικά αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των 4000 σπάνιων βιβλίων που η ίδια δώρισε και που σύντομα και αυτά θα είναι στη διάθεση των χρηστών τόσο του Αρχείου όσο και της Βιβλιοθήκης μας.

Το αρχείο διαρθρώνεται σε 5 μεγάλες αρχειακές σειρές που είναι οι εξής:

1.    Αλληλογραφία Κωστούλας Μητροπούλου (Πρόκειται για ένα πλήθος από επιστολές και επιστολικά δελτάρια από σημαίνουσες προσωπικότητες, επιστολές αναγνωστών, αλλά και από ένα τμήμα της εξερχόμενης αλληλογραφίας).

2.    Προσωπικά Έγγραφα (Η σειρά αυτή περιλαμβάνει έγγραφα προσωπικού και επαγγελματικού περιεχομένου: σημειώσεις, νομικά έγγραφα, ενθυμήματα, αφίσες,  προσωπικά αντικείμενα, συλλογές προγραμμάτων διαφόρων τύπων και πολλά άλλα. Εδώ περιλαμβάνεται, επίσης, πλήθος εγγράφων με τεκμηριωτικό υλικό της συγγραφής των έργων της Κωστούλας Μητροπούλου. Στην ίδια σειρά εμπίπτουν και οι συλλογές εγγράφων, φωτογραφιών και αντικειμένων από την προσωπική και επαγγελματική δραστηριότητα του Ιωάννη Μητρόπουλου (Νομικός και Πολιτικός), της συζύγου του, Σοφίας Λούμου – Μητροπούλου και της δεύτερης κόρης τους, Κάτιας Μητροπούλου ).

3.    Εργογραφία  Κωστούλας Μητροπούλου  (Πρόκειται για πολύ αξιόλογο υλικό, σημαντική πηγή πληροφοριών για την μεταπολεμική λογοτεχνία και την ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Πέραν των άλλων, ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρωτόλειο έργο της συγγραφέως, το ανέκδοτο έργο της, καθώς και το τμήμα των συνεργασιών της με μουσικούς και συνθέτες.   Η σειρά «Εργογραφία Κωστούλας Μητροπούλου» διαρθρώνεται στις υποσειρές: Διηγήματα, Θέατρο, Μυθιστορήματα, Σενάρια, Ποίηση – Στιχουργική, Νουβέλες, Δοκίμια, Χρονικά, Παραμύθια για Μεγάλους, Μεταφράσεις και Έργα Τρίτων).

4.    Δημοσιεύματα Τύπου (Σημαντική αρχειακή σειρά, μεγάλου χρονικού εύρους, που η διαδικασία της αποδελτίωσης, της ευρετηρίασης και της θεματικής επεξεργασίας της δίδει στον ερευνητή του Αρχείου σημαντικά στοιχεία της λογοτεχνίας και όχι μόνο κατά τον εικοστό αιώνα).

5.    Οπτικοακουστικά Ντοκουμέντα – Φωτογραφίες (Υλικό σε ψηφιακή πλέον μορφή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατηγορίες: Ραδιοφωνικές αναγνώσεις έργων, θεατρικές παραστάσεις, εκπομπές παρουσιάσεων δίσκων, στιγμιότυπα από το Γαλαξίδι, λογοτεχνικά αφιερώματα, βραβεύσεις, μουσικοί και συνθέτες.  Επίσης, στην αρχειακή σειρά «οπτικοακουστικά ντοκουμέντα», εμπίπτουν και οι 7000 πρωτότυπες και έγχρωμες φωτογραφίες (τέλη 19ου αιώνα – σήμερα ).

Ο πλήρης κατάλογος του Αρχείου είναι πλέον στη διάθεση των ερευνητών. Ο ερευνητής  αφού συμβουλευθεί τους καταλόγους,  υπογράφει τον Κανονισμό των Αρχείων του Ιδρύματος Λασκαρίδη, συμπληρώνει το σχετικό έντυπο  της αίτησης  για έρευνα και μελέτη και την καταθέτει στην αρμόδια Επιτροπή του Αρχείου η οποία τελεί υπό την προεδρία της Αντιπροέδρου του Ιδρύματος Μαριλένας Λασκαρίδου. Στη συνέχεια,  ειδοποιείται  για την ώρα και τον τόπο (Κτήριο του Ιδρύματος) όπου θα παραλάβει το  προς μελέτη υλικό.
Το Ίδρυμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, θα ενημερώνει τους ερευνητές  για προβολές τεκμηρίων, εκδόσεις, εκδηλώσεις , συνεργασίες, καθώς και για νέες προσκτήσεις αρχειακού υλικού.