Αρχείο Πολυμέσων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε το αρχείο οπτικοακουστικού υλικού από σημαντικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Παράλληλα, οι περισσότερες εκδηλώσεις μας μεταδίδονται ζωντανά από την ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής τους μέσω live streaming.

Στον κατάλογο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε video από τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος κατά χρονολογική σειρά. Εναλλακτική, είναι δυνατή η αναζήτηση συγκεκριμένων εκδηλώσεων με χρήση της μηχανής αναζήτησης:

back to top