Ημερομηνία
30-11-1997
Συνοπτική Περιγραφή
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Χ.Ε.Ν. Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ