Το μείζον πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού ήταν στο επίκεντρο της σημαντικής διημερίδας που οργάνωσε το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2013 με θέμα «Εκφοβισμός και το Μοντέλο Μεσολάβησης Συνομηλίκων» και εισηγητές τους Derek Wilson, Σχολικός Ψυχολόγος, MA Psychology, MA Child Psychology, και Colin Newton, Σχολικός Ψυχολόγος, Σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο του Nottingham, MSc. (Educational Psychology) BsC. (Psychology) PGCE. Υπεύθυνη της διημερίδας ήταν η Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος (BSc. MSc), Ειδική Παιδαγωγός (ΜEd), Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Birmingham.
Το Σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 250 εκπαιδευτικοί τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.  Το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα προγράμματα συμβουλευτικής – μεσολάβησης συνομηλίκων, τα οποία  βασίζονται στην ιδέα της εκπαίδευσης των παιδιών, με σκοπό τα ίδια τα παιδιά να μπορούν  να λειτουργήσουν στο σχολείο ως σύμβουλοι (counsellors) των συμμαθητών τους και ως δια-μεσολαβητές (mediators) στην επίλυση συγκρούσεων.
Με ιδιαίτερα γλαφυρό και πρωτοποριακό τρόπο, με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και παιχνιδιών ρόλων επί σκηνής όπου το κοινό συμμετείχε άμεσα, οι ομιλητές παρουσίασαν το Πρόγραμμα  των Συνομήλικων Μεσολαβητών (Peer Supporters), το οποίο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε εθελοντές μαθητές, υπό την εποπτεία ενηλίκων, να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στους συνομηλίκους τους υλοποιώντας δράσεις και ενέργειες κατά του σχολικού εκφοβισμού. Οι εισηγητές περιέγραψαν λεπτομερώς τη φιλοσοφία του προγράμματος, καθώς και όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην οργάνωση και εφαρμογή του σ’ ένα σχολικό περιβάλλον, με έμφαση στα τρία βασικά στάδια, της Επιλογής, της Εκπαίδευσης και της Εποπτείας μαθητών, ώστε να αναλάβουν ρόλο Συνομήλικων Μεσολαβητών στα σχολεία τους.
Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, μεταξύ των βασικών στόχων του Προγράμματος είναι:
 • Να εκπαιδεύσει τους μαθητές στην τέχνη της ενεργητικής ακρόασης, της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και της διαχείρισης κρίσεων.
 • Να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις αλληλεγγύης με τους συνομηλίκους τους.
 • Να αναπτύξει και να τονώσει την αυτοπεποίθηση και τις προσωπικές δεξιότητες των παιδιών, καθώς και την ικανότητά τους να αναλάβουν καθοδηγητικό ρόλο.
 • Να δώσει στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας ομάδας.
 • Να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν πιο υπεύθυνο ρόλο για την ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής.
 • Να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των Συνομήλικων Μεσολαβητών για την εξεύρεση λύσεων σε ενδοσχολικά προβλήματα.
Σε ό,τι αφορά στα μακροπρόθεσμα  αποτελέσματα που έχουν διαπιστωθεί στα σχολεία  όπου εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο μοντέλο μεσολάβησης, οι ομιλητές τόνισαν τα ακόλουθα:
 • Επιφέρει αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών, γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των σχέσεων εντός της σχολικής κοινότητας.
 • Δημιουργεί ένα ηθικό πρότυπο υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων ατόμων, με τους μαθητές να καταδικάζουν ανοιχτά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.
 • Παρατηρείται μείωση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.
 • Γεμίζει σιγουριά τους μαθητές και τονώνει την αυτοπεποίθησή τους.
 • Παρέχει ένα συμπληρωματικό δίκτυο υποστήριξης στον αγώνα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, εντός της σχολικής κοινότητας.
 • Οι μαθητές αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 • Οικοδομούνται νέες σχέσεις εμπιστοσύνης.
Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απέκτησαν όλες τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές  γνώσεις που απαιτούνται για να μπορέσουν στη συνέχεια από μόνοι τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα Μεσολάβησης στα σχολεία τους.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι θα ξεκινήσει πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος σε 5 σχολεία, με την υποστηρικτική καθοδήγηση του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη».
Η υπεύθυνη της διημερίδας, κ. Κατερίνα Λασκαρίδου

Η υπεύθυνη της διημερίδας, κ. Κατερίνα Λασκαρίδου

Οι εισηγητές κκ. Colin Newton και Derek Wilson στη διάρκεια εργαστηριακής εφαρμογής

Οι εισηγητές κκ. Colin Newton και Derek Wilson στη διάρκεια εργαστηριακής εφαρμογής

Οι εισηγητές κκ. Colin Newton και Derek Wilson στη διάρκεια εργαστηριακής εφαρμογής

Οι εισηγητές κκ. Colin Newton και Derek Wilson στη διάρκεια εργαστηριακής εφαρμογής