Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020. Συνολικά προτείνονται 123 προγράμματα, τα οποία σχεδιάστηκαν εκ νέου, συμπληρώθηκαν και ανανεώθηκαν με γνώμονα να καλύπτουν όλους τους τομείς των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών.

Για τους μαθητές της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνονται  συνολικά 102 προγράμματα, εκ των οποίων 45 για το Γυμνάσιο και 57 για το Λύκειο. Όλα είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των σημερινών εφήβων αλλά και να τους προσφέρουν κίνητρα και ερεθίσματα για περαιτέρω μάθηση και διεύρυνση των οριζόντων τους.

Αντίστοιχα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προτείνονται 21 προγράμματα, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Μέσα από καινοτόμες μεθόδους, επιστημονικά εργαλεία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, σκοπός είναι να ασκηθεί η κριτική σκέψη, η περιέργεια των μαθητών και να τους δοθούν τα ερεθίσματα, ώστε μέσα από τη διάδραση και το παιχνίδι να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη συνεργατικότητα.

Όπως κάθε χρόνο τα εκπαιδευτικά προγράμματα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και παρέχονται δωρεάν.

Η συμμετοχή στα προγράμματα γίνεται αποκλειστικά με την  υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Η περίοδος των αιτήσεων έληξε. 

Υλικό