Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη διοργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία κάθε χρόνο ανανεώνονται και συμπληρώνονται.

Όλα ανεξαιρέτως τα Προγράμματα του Ιδρύματος που απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς παρέχονται δωρεάν, δεν δίνεται ουδεμίας  μορφής διαφημιστικό υλικό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό επιβλέπει την εξέλιξη των Προγραμμάτων. Οι χώροι του Ιδρύματος, στους οποίους εφαρμόζονται τα Προγράμματα, καλύπτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής και είναι πλήρως εξοπλισμένοι με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές με κινητικά προβλήματα.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, τηρείται προτεραιότητα σύμφωνα με την υποβολή αίτησης από το εκάστοτε ενδιαφερόμενο σχολείο. Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος  πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, στη Δικτυακή Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και στους ιστότοπους των  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Τα Προγράμματα στηρίζουν Ακαδημαϊκοί, Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι, Άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί, Εμψυχωτές, Θεατρολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Συγγραφείς και για τις δυο βαθμίδες.

Από το 2007 έως και το 2019 το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη έχει πραγματοποιήσει 4.766 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν 224.826 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για να δείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 πατήστε εδώ

Για να δείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρελθόντων ετών, πατήστε εδώ.