Ημερομηνία
Οκτώβριος 2011 – Μάιος 2012
Συνοπτική Περιγραφή
Το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος για την ακαδημαïκή περίοδο 2011 – 2012. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011
Υπεύθυνος
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση

Η ανταπόκριση των σχολείων στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς πραγματοποιήθηκαν συνολικά 361 Προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν 18.091 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλα ανεξαιρέτως τα Προγράμματα του Ιδρύματος που απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς παρέχονται δωρεάν, δεν δίνεται ουδεμίας μορφής διαφημιστικό υλικό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό επιβλέπει την εξέλιξη των Προγραμμάτων. Οι χώροι του Ιδρύματος, στους οποίους εφαρμόζονται τα Προγράμματα, καλύπτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας και υγιεινής και είναι πλήρως εξοπλισμένοι με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές με κινητικά προβλήματα.

Έναρξη Προγραμμάτων: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2010
Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2010

Κατάθεση αιτήσεων στο fax 210 4296024 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@laskaridou.gr

Ακολουθούν:

  1. Η αίτηση συμμετοχής
  2. Το πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  3. Το πρόγραμμα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Υλικό