Ημερομηνία
13 Νοεμβρίου 2006 έως 31 Ιανουαρίου 2007
Συνοπτική Περιγραφή
Έκθεση αφίσας για τη διαδρομή του Πειραιά κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.

Μέσα από μία σειρά από αφίσες σχετικές με την πολιτική, οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα του Πειραιά από τον 19ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα δόθηκε στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης η ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πορεία μίας πόλης μέσα στο χρόνο, αλλά και να ταξιδέψουν σε μία διαφορετική εποχή και να διερευνήσουν τη σχέση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον.