Ημερομηνία
μέχρι 29 Ιουλίου 2007
Συνοπτική Περιγραφή
Η έκθεση περιελάμβανε παλαιά και σπάνια βιβλία που χρονολογούνται από το 1496 μέχρι και το 1838. Τα βιβλία αποτελούσαν μέρος ιδιωτικής συλλογής.

Οι λάτρεις της λογοτεχνίας είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε μία έκθεση η οποία χρονογραφούσε την εξέλιξη του βιβλίου και της τυπογραφίας με σπάνια εκθέματα ανεκτίμητης αξίας.

Η επαφή με το βιβλίο και την πορεία του στο χρόνο δεν μπορεί παρά να συγκινήσει όσους αγαπούν τη γραφή και τον κόσμο του πνεύματος.