Ημερομηνία
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2003
Συνοπτική Περιγραφή
Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδου»
Χ.Ε.Ν. Νέου Φαλήρου
Εισηγητές

Καρυστιάνη Ιωάννα
Σαράντη Γαλάτεια
Σωτηροπούλου Έρση
Φακίνου Ευγενία