Ημερομηνία
Οκτωβρίου έως Νοεμβρίου 2007
Συνοπτική Περιγραφή
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη», σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο – για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση» του οποίου φορέας είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, προτίθεται να παρουσιάσει με βιωματικό τρόπο μέρος αυτού του προγράμματος σε όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται.
Εισηγητές
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της Επιμόρφωσης: Ι. Μαρμαρινός, Καθηγητής της Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Υπεύθυνη για την οργάνωση και υλοποίηση των επιστημονικών δράσεων: Εύα Μουρελάτου

Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολειό – για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση –  «Κατανόηση του άλλου – φιλία»

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η    Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών είναι μία εξαιρετικά σημαντική και ευαίσθητη δραστηριότητα του Προγράμματος «ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο-για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση» που υλοποιεί η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σημαντική γιατί επιχειρεί να κάνει το δάσκαλο κοινωνό των σκοπών και στόχων του Προγράμματος, ευαισθητοποιημένο διαμεσολαβητή μεταξύ δύο πεδίων εκπαιδευτικής πολιτικής, του εφαρμοσμένου και του ερευνητικού /θεωρητικού πεδίου, του δημοτικού σχολείου και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης η δραστηριότητα της επιμόρφωσης είναι ευαίσθητη, γιατί επιδιώκει να αναδομήσει το profile του δασκάλου και να τον κάνει αναστοχαστικό, αυτοδιαχειριστικό, με κριτική σκέψη, ευέλικτο.
Πρόκειται για ένα project επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, το οποίο:
 • υλοποιείται από τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης, Πάτρας, Αιγαίου και Αθηνών,
 • προσφέρει ψυχoκoινωνική υποστήριξη,
 • είναι εμπλουτισμένο με καινοτόμες δράσεις,
 • αναπτύσσεται με παράλληλα βιωματικά εργαστήρια,
 • εμπλέκει στις επιμορφωτικές δραστηριότητές του 8000 δασκάλους σε όλη την επικράτεια,
 • συνδέεται με την εκπαιδευτική έρευνα,
 • απευθύνεται σε όλη την εκπαιδευτική ιεραρχία (Σχολικούς Συμβούλους, Δ/ντές Δ/νσεων και Γραφείων, Δ/ντές Σχολείων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α’ Ομάδα (20 δάσκαλοι)
Β’ Ομάδα (20 δάσκαλοι)
Οι ομάδες λειτουργούν παράλληλα
Παρασκευή, 26.10.07
4.00-6.00           Εργαστήρια
Α’Ομάδα            Σκανδάλη Μαργαρίτα, μουσειοπαιδαγωγός, ξεναγός
                         Θέμα «Διαδρομές παπουτσιών»
Β’Ομάδα            Βγαγκές Στέλιος, δάσκαλος-εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού
 Θέμα «Απόπειρες προσέγγισης του “άλλου” μέσα από το
 παιχνίδι των όλων»
6.00-6.30            Διάλειμμα
6.00-8.30            Εργαστήρια
ΑΌμάδα             Βγαγκές Στέλιος, δάσκαλος-εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού
Θέμα «Απόπειρες προσέγγισης του άλλου μέσα από
                         το παιχνίδι των ρόλων
Β’Ομάδα            Σκανδάλη Μαργαρίτα, μουσειοπαιδαγωγός, ξεναγός
                         Θέμα «Διαδρομές παπουτσιών» 
 
Παρασκευή, 2.11.07
4.00-6.00            Εργαστήρια
Α’Ομάδα            Τσιρίδης Παναγιώτης, μουσικοπαιδαγωγός
                         Θέμα «Η μουσική ως μέσο συνύπαρξης»
Β’Ομάδα            Φραντζή Αντιόπη, εκπαιδευτικός
 Θέμα «Φιλία: Το βίωμα και το πλαίσιο, μια προσπάθεια
 συστημικής προσέγγισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το
 περιβάλλον και τη βιωσιμότητα – συμβίωση»
6.00-6.30           Διάλειμμα
6.30-8.00           Εργαστήρια
Α’Ομάδα            Φραντζή Αντιόπη, εκπαιδευτικός
 Θέμα «Φιλία: Το βίωμα και το πλαίσιο, μία προσπάθεια
 συστημικής προσέγγισης στο πλαίσιο τής εκπαίδευσης για το
 περιβάλλον και τη βιωσιμότητα – συμβίωση»
Β’Ομάδα            Τσιρίδης Παναγιώτης, μουσικοπαιδαγωγός
                         Θέμα «Η μουσική ως μέσο συνύπαρξης»
Παρασκευή, 9.11.07
4.00-6.00           Εργαστήρια
Α’Ομάδα            Τζανάκη Χαρίκλεια, Σχολική Σύμβουλος της 3ης περιφέρειας Δ.Ε.
                         Πειραιά
 Θέμα «Η εικόνα, ένα παιδαγωγικό μέσο για την κατανόηση του
 άλλου»
Β’Ομάδα            Μαράτου Μάνια, μουσικοπαιδαγωγός, μουσικός αφηγήτρια παραμυθιών
 Θέμα «Με το μάτι του ποντικού. Η “διαφορετικότητα” και η
 αφήγηση μύθων από άλλους πολιτισμούς»
6.00-6.30           Διάλειμμα
6.30-8.00           Εργαστήρια
Α’Ομάδα           Μαράτου Μάνια, μουσικοπαιδαγωγός, μουσικός,αφηγήτρια παραμυθιών
Θέμα «Με το μάτι του ποντικού. Η “διαφορετικότητα” και η
αφήγηση μύθων από άλλους πολιτισμούς»
Β’Ομάδα           Τζανάκη Χαρίκλεια, Σχολική Σύμβουλος της 3ης περιφέρειας Δ.Ε.
                        Πειραιά
Θέμα «Η εικόνα ένα παιδαγωγικό μέσο για την κατανόηση του
άλλου»
Kαλλιτέχνες / Συντελεστές
 • Ιωάννης Μαρμαρινός, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Επιμόρφωσης, Καθηγητής της Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εύα Μουρελάτου, Υπεύθυνη για την οργάνωση και υλοποίηση των επιστημονικών δράσεων
 • Μαργαρίτα Σκανδάλη, μουσειοπαιδαγωγός, ξεναγός
 • Στέλιος Βγαγκές, δάσκαλος – εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού
 • Παναγιώτης Τσιρίδης, μουσικοπαιδαγωγός
 • Αντιόπη Φραντζή, εκπαιδευτικός 
 • Χαρίκλεια Τζανάκη, Σχολική Σύμβουλος της 3ης περιφέρειας Δ.Ε. Πειραιά
 • Μάνια Μαράτου, μουσικοπαιδαγωγός, μουσικός, αφηγήτρια παραμυθιών