Ημερομηνία
26-ΜΑΡ-2009
Συνοπτική Περιγραφή
«ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ», ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ