Στο πλαίσιο των σκοπών του το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη πραγματοποιεί κάθε χρόνο επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φοιτητές.

Στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο τη μαθησιακή όσο και τη διαπροσωπική σχέση τους με τους μαθητές, καθώς και η παρουσίαση συγχρόνων μεθόδων έρευνας και εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανακοινώνουμε την υλοποίηση δύο επιμορφωτικών σεμιναρίων, το σεμινάριο “Τεχνητή Νοημοσύνη: μια συνανακάλυψη” και το σεμινάριο “Από τη λογοτεχνική θεωρία στην εκπαιδευτική πράξη”Η συμμετοχή στα προγράμματα θα γίνει μέσω της πλατφόρμα webex, εξ αποστάσεως, λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Δείτε εδώ τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουν ολοκληρωθεί.