Μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία για το χώρο της ναυτιλίας διοργανώνεται από την εκπαιδευτική πλατφόρμα Isalos.net και τον καθηγητή Μανώλη Καβουσανό, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Η επιμορφωτική συνάντηση “Shipping Finance: Issues and Challenges“, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:30 – 20:30, στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, Πειραιάς), στοχεύει στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιρειών.

Οι εισηγητές στο σεμινάριο προέρχονταν από τον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο, ενώ είναι καταξιωμένα στελέχη με εμπειρία στον χώρο της ναυτιλίας.

Εισηγητές:
– καπτ. Ανδρέας Γεωργίου, Managing Director, Grace Trading Corporation
– καθ. Μανώλης Καβουσανός, Director, MSc in International Shipping, Finance and Management, AUEB
– κ. Πέτρος Κεφαλωνίτης, Management Executive, Super Eco Group
– κ. Γιώργος Λογοθέτης, CFO, George Moundreas & Company S.A.
– κα Εύη Πλατσιδάκη, Senior Associate, Norton Rose Fulbright

Η επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα.

 

 

Υλικό