Το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα 

Η Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών στην Εκπαιδευτική Πράξη αναβάλλεται.

 

 

Υλικό