Ημερομηνία
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, ώρες 16.30 – 20.00
Συνοπτική Περιγραφή
Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί από τον Πειραιά και άλλες περιοχές, οι οποίοι διδάσκουν φέτος το μάθημα των Ερευνητικών Εργασιών.
Εισηγητές
  • Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Διευθυντής Ραλλείου ΓΕΛ Πειραιά
  • Καλή Κυπαρίσση, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  • Ηλίας Ματσαγγούρας, Επιστημονικός Υπεύθυνος των Ερευνητικών Εργασιών
  • Γιώργος Μπαγάκης, Πρόεδρος ΟΕΠΕΚ
  • Αικατερίνη Μπαζίγου, Φιλόλογος
  • Αικατερίνη Σκιά, Σχολική Σύμβουλος, Υπεύθυνη Επιστημονικής Καθοδήγησης Ραλλείου ΓΕΛ Πειραιά

Οι Ερευνητικές Εργασίες είναι ένα «μάθημα» το οποίο ξεκίνησε να διδάσκεται για πρώτη φορά στα λύκεια της χώρας μας φέτος, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2011. Επειδή πρόκειται για κάτι νέο και άγνωστο στους περισσότερους, μεταξύ αυτών και στους καθηγητές που κλήθηκαν να το διδάξουν, υπάρχει ανάγκη, τώρα που πλησιάζει το τέλος του πρώτου και πιλοτικού τετραμήνου εφαρμογής, να αναστοχαστούμε πάνω στον νέο θεσμό-μάθημα, να συζητήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά που έχουμε εντοπίσει από την διδασκαλία του και να διατυπώσουμε έγκυρες προτάσεις προς την επιστημονική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ώστε, μετά τη λήξη της πιλοτικής φάσης, η κανονική εφαρμογή του προγράμματος των Ερευνητικών Εργασιών να παρουσιάζει λιγότερα προβλήματα και περισσότερα πλεονεκτήματα.

Για το σκοπό αυτό το Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, αποφάσισαν να διοργανώσουν μια συνάντηση για τους καθηγητές που διδάσκουν φέτος το μάθημα, προκειμένου να γίνει ευρεία ανταλλαγή εμπειριών, θετικών και αρνητικών, να συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και να διατυπωθεί μια έγκυρη και εμπεριστατωμένη πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας.

Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, πρώτα για τους καθηγητές λυκείων του Πειραιά, μετά για τους καθηγητές λυκείων άλλων περιοχών και τέλος για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 16-12-11, με τους ακόλουθους τρόπους:

Α. Τηλεφωνικά στον κ. Π. Ζουμπλιό: τηλ. 2104117028
Β. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: schzoumplios@gmail.com
Γ. Με φαξ: Υπόψη κ. Π. Ζουμπλιού: 2104117028

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ιδρύματος Λασκαρίδη (Πραξιτέλους 169 και Μπουμπουλίνας γωνία) στον Πειραιά.