Συνοπτική Περιγραφή
Επιμορφωτική εσπερίδα στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος "Υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη"
Εισηγητές

Έλενα Γιουρούκου, MSc, PhD, Ψυχολόγος

Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Δρ Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος

 

Στo πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη», το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» διοργάνωσε ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: «Διαχείριση παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην σχολική τάξη». Σκοπός της εσπερίδας ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη φύση, την αιτιολογία και την εκδήλωση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο, καθώς και η παροχή κατευθύνσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

Τα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζουν τόσο τη λειτουργία της τάξης όσο και τις κοινωνικές δραστηριότητες εκτός σχολικής τάξης,  ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν το έργο του εκπαιδευτικού. Στο σύνολό τους είναι συχνά και έχουν σοβαρές επιπτώσεις και σε άλλους τομείς, όπως η μάθηση, η γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη αλλά και η κοινωνική συμπεριφορά. Έντονα προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζουν κυρίως μαθητές οι οποίοι διαγιγνώσκονται με διαταραχές  όπως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ), Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, εναντιωματική προκλητική διαταραχή, διαταραχές διαγωγής. Η εκδήλωση, ένταση και συχνότητα των προβλημάτων συμπεριφοράς που εμφανίζονται στο σχολείο επηρεάζονται από μία σειρά παραγόντων, ενώ συχνά οι δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές  συνυπάρχουν και με άλλες δυσκολίες  όπως άγχος, κατάθλιψη και μαθησιακές δυσκολίες. Η έγκαιρη αναγνώριση των προβλημάτων συμπεριφοράς και η παρέμβαση από  τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς ψυχικής υγείας είναι κρίσιμη για την καλή πρόγνωση των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς και την ένταξή τους στη σχολική τάξη.

Μετά το τέλος της εσπερίδας, στόχος ήταν οι εκπαιδευτικοί να έχουν λάβει τις βασικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση:

  • Να εντοπίζουν πιο άμεσα τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς.
  • Να κατανοούν καλύτερα τη φύση, την αιτιολογία και την πορεία των προβλημάτων συμπεριφοράς, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις προσδοκίες τους και τους εκπαιδευτικούς/ μαθησιακούς στόχους.
  • Να εφαρμόσουν τεχνικές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς και την ένταξή τους μέσα στην τάξη.
  • Να αναγνωρίζουν τις περιπτώσεις, όπου το παιδί χρειάζεται να παραπεμφθεί σε ειδικούς, και οι ίδιοι να αναζητήσουν μία περισσότερο εξειδικευμένη βοήθεια.

 

Η εσπερίδα έλαβε χώρα στο κτήριο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, στον Πειραιά, Πραξιτέλους 169 και Μπουμπουλίνας, στις 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 17.00-20.00.

Υλικό