Ημερομηνία
31-ΜΑΙ-2010
Συνοπτική Περιγραφή
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ (1910-1989) ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (1910-1975)