Ημερομηνία
20-05-2017
Συνοπτική Περιγραφή
Tο Σάββατο 20 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η γιορτή του εκπαιδευτικού προγράμματος ΒΙΒΛΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.