Ημερομηνία
28-ΜΑΪ-2015
Συνοπτική Περιγραφή
«Η εξέλιξη του Ναυτικού Δικαίου Ιδωμένη μέσα από τη βιβλιοθήκη Delwaide», Λία Αθανασίου