Σας ενημερώνουμε ότι το επιμορφωτικό σεμινάριο «Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

αναβάλλεται λόγω υπηρεσιακού κωλύματος.

Θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση για το νέο πρόγραμμα του σεμιναρίου.