Ένα διαδικτυακο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2021, το οποίο διοργανώθηκε από το Consortium of European Research Libraries (CERL). Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση της εξέλιξης των ερευνητικών εργασιών για τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων Material Evidence in Incunabula database (ΜΕΙ). Στη βάση αυτή καταγράφονται πάνω από 50.000 αντίτυπα αρχετύπων, συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικά με κτητορικές ενδείξεις, τιμές, χειρόγραφες σημειώσεις, βιβλιοδεσία, διακόσμηση, σφραγίδες, στοιχεία που μαρτυρούν την πορεία των βιβλίων στο χρόνο και τον τόπο.

Στο σεμινάριο αυτό, η ερευνητική ομάδα που ασχολείται με τα αρχέτυπα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, η οποία αποτελείται από τις Δρ. Βέρα Ανδριοπούλου, Κλεοπάτρα Κυρτάτα και Αγγελική Παπαδοπούλου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έως τώρα εργασίας της για την καταγραφή των αρχετύπων που φυλάσσονται σε βιβλιοθήκες της ελληνικής επαρχίας. Η προσπάθεια της ομάδας εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος 15cBOOKTRADE και παρουσιάζεται στο ιστολόγιο (blog) incunabulagreece.laskaridisfoundation.org

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα του σεμιναρίου, καθώς και το υλικό των παρουσιάσεων.

Παρακολουθήστε την παρουσίαση της ομάδας της Ιστορικής Βιβλιοθήκης

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκδήλωση