Ημερομηνία
03-05-2017
Συνοπτική Περιγραφή
ΟΜΙΛΙΑ του καθηγητή Jacques Bouchard "Η νεωτερική επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό"