Ημερομηνία
23-ΦΕΒ-2009
Συνοπτική Περιγραφή
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΒΕΑΚΗΣ, ΡΟΝΤΗΡΗΣ, ΠΑΞΙΝΟΥ