Κατεβάστε εδώ

Πρόκειται για έναν σύντομο τουριστικό οδηγό της Κωνσταντινούπολης, ο ο οποίος αποτελεί μέρος της σειράς Les capitales de l’Europe, promenades pittoresques. Σκοπός της έκδοσης δεν είναι λεπτομερής περιγραφή της Βασιλεύουσας, αλλά η μεταφορά της ατμόσφαιρας της οθωμανικής πρωτεύουσας, ενώ παράλληλα ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει σε πρωτότυπα ερωτήματα. Η έκδοση αυτή απηχεί, επίσης, την επικρατούσα διάθεση της εποχής, όταν ο περιηγητισμός αρχίζει να αποκτά μαζικό χαρακτήρα.

Συγγραφέας: Charles Malo
Τίτλος: Constantinople
Σειρά: Les capitales de l’Europe, promenades pittoresques
Εκδότης: Marcilly Fils Aîné
Τόπoς έκδοσης: Παρίσι
Χρονολογία έκδοσης: περ. 1830
Προέλευση: Ιστορική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Σελίδες: 36
Διαστάσεις: 9,4 x 14,7 εκ.
Γλώσσα: Γαλλική