Ημερομηνία
08-ΦΕΒ-2010
Συνοπτική Περιγραφή
ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ