Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 9 Απριλίου 2008 ο κύκλος σεμιναρίων με θέμα «Μέγας Αλέξανδρος: Αναδιφώντας όψεις του περίοπτου», που οργάνωσε η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τον Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Μπουραζέλη.Τον κύκλο των σεμιναρίων, διάρκειας πέντε εβδομάδων (12 Μαρτίου – 9 Απριλίου 2008), παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τον κύκλο άνοιξε στις 12/3/2008 ο επίκουρος καθηγητής αρχαίας ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Ξυδόπουλος με θέμα «Καταβολές και άνθρωποι: το μακεδονικό πλαίσιο του Αλεξάνδρου», ο οποίος εξέτασε τις παραμέτρους εκείνες, που συνετέλεσαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του Αλεξάνδρου.

Ακολούθησε στις 19/3/2008 η εισήγηση του διδάκτορα του παν/μίου Βερολίνου και διδάσκοντα του παν/μίου Πελοποννήσου Ηλία Κουλακιώτη με θέμα «Ο Αλέξανδρος και η υπέρβαση του σχήματος Έλληνες και βάρβαροι», ο οποίος αναφέρθηκε στους προβληματισμούς που προκλήθηκαν τόσο στους κυρίαρχους όσο και στους αρχόμενους για την πολιτισμική ταυτότητα αυτών που θα αποτελούσαν την «αυτοκρατορία» του Αλεξάνδρου.

Στις 26/3/2008 ο καθηγητής Κώστας Μπουραζέλης ανέπτυξε το θέμα «Από τη θειότητα στη θεοποίηση του ηγεμόνα: Αλέξανδρος» όπου αναλύθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οδήγησαν στη λατρεία του Αλεξάνδρου ως θεού, καθώς και οι προβαθμίδες της απόδοσης θείων ιδιοτήτων ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και της αναγνώρισης ανθρώπων ως θεών στον παλιότερο ελληνικό κόσμο.

Στις 2/4/2008 η καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας του Παν/μίου Ιωαννίνων Κατερίνη Λιάμπη παρουσίασε στην εισήγησή της, «Νομίσματα και οικονομία του κράτους του Αλεξάνδρου», τη ρηξικέλευθη νομισματική πρακτική του Μακεδόνα στρατηλάτη, που υπήρξε ένα επίτευγμα πνοής και σηματοδότησε την οικονομία ολόκληρης, σχεδόν, της λεκάνης της Μεσογείου, ακόμα και επί δυο αιώνες μετά το θάνατο του.

Τα σεμινάρια ολοκληρώθηκαν στις 9/4/2008 με την εισήγηση του καθηγητή του Παν/μίου Marburg R.M. Errington με θέμα «Ο Αλέξανδρος και η ιστοριογραφική εξέλιξη της μορφής του» όπου ασχολήθηκε με τον τρόπο που είδαν οι σύγχρονοί του τον Αλέξανδρο αλλά και πώς οι μετέπειτα συγγραφείς χρησιμοποίησαν τις σύγχρονες αυτές αναφορές, καθώς και τις δικές τους ιδέες, ιδανικά και εμπειρίες για να ερμηνεύσουν τον Αλέξανδρο.

Ιδιαίτερα ουσιαστικό και ενδιαφέρον ήταν το κομμάτι των ερωτήσεων του κοινού προς τους εισηγητές, με το πέρας των εισηγήσεων.

Στη φωτογραφία που ακολουθεί, εικονίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά:
Ο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Βερολίνου και διδάσκων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ηλίας Κουλακιώτης
Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κατερίνη Λιάμπη
Η Σύμβουλος της Βιβλιοθήκης Καλή Κυπαρίσση
Η Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης Μαριλένα Λασκαρίδου
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Μπουραζέλης
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Marburg R.M. Errington

SeminarMegasAlexandros