Ημερομηνία
26-ΜΑΡ-2008
Συνοπτική Περιγραφή
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΠΤΟΥ".
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗ "ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"