Ημερομηνία
12-ΜΑΡ-2008
Συνοπτική Περιγραφή
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΠΤΟΥ".
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ "ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ: ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ"