Ημερομηνία
02-ΑΠΡ-2008
Συνοπτική Περιγραφή
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΠΤΟΥ".
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΛΙΑΜΠΗ "ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ"