Ημερομηνία
09-ΑΠΡ-2008
Συνοπτική Περιγραφή
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΠΤΟΥ".
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ R.M. ERRINGTON "O ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ"