Συγγραφέας: Σεβαστή Μελαγχροινού
Τίτλος: Θεωρητική κοπτική : μετά καταλλήλων υποδειγμάτων, σαφών κανόνων και ευλήπτων οδηγιών : προς χρήσιν των ανωτέρων τάξεων των παρθεναγωγείων, των οικοδεσποινών και εν γένει των εφήβων κορασίων.
Τόπος έκδοσης: Εν Κωνσταντινουπόλει
Εκδότης: Εκ του τυπογραφείου Παλλαμάρη
Χρονολογία έκδοσης: 1906
Προέλευση: Συλλογή Γεωργίου Δολιανίτη, Ιστορική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Σελίδες: 103, ε
Διαστάσεις: 19 εκ.
Γλώσσα: Ελληνικά

Εγγραφή στον κατάλογο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης