Η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λασκαρίδη θησαυρίζει τη μεγαλύτερη συλλογή αρχετύπων στην Ελλάδα μετά την Εθνική Βιβλιοθήκη. Η συλλογή αυτή, που έχει συγκροτηθεί με υλικό από τις δύο σημαντικότερες συλλογές του Ιδρύματος, τη Bibliotheca Graeca (συλλογή Οικονομόπουλου) και τη συλλογή του Προέδρου του ΙΑΛ Πάνου Λασκαρίδη, συνεχίζει διαρκώς να εμπλουτίζεται από το Ίδρυμα.

Μέσα στο 2018 έχουν ήδη αποκτηθεί δεκαπέντε νέοι τίτλοι, μεταξύ των οποίων η συλλογή λατινικών μεταφράσεων είκοσι τριών αρχαιοελληνικών, στην πλειοψηφία τους επιστημονικών και φιλοσοφικών, έργων από τον Ιταλό ανθρωπιστή Giorgio Valla (1498) και η πρώτη έκδοση στα λατινικά των Χρυσών επών του Πυθαγόρα με τον σχολιασμό του Υψικλή (1474). Σήμερα, η συλλογή αριθμεί συνολικά εκατόν τρεις αρχέτυπες εκδόσεις.

Κατάλογος νέων προσκτήσεων της συλλογής αρχετύπων 

 1. Ιεροκλής ο Αλεξανδρεύς, In aureos versus Pythagorae opusculum. Πάδοβα, Bartholomaeus de Valdezoccho, 1474. [INC091]
 2. Scriptores historiae Augustae, τόμ. 1 [Suetonius]. Μιλάνο: Philippus de Lavagnia, 1475. [INC101]
 3. Appianus, Historia Romana. Βενετία: Bernhard Maler, Erhard Ratdolt & Peter Löslein, 1477. [INC103]
 4. Jacobus de Voragine, Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia. Νυρεμβέργη: Anton Koberger, 1478. [INC093]
 5. Εφραίμ ο Σύρος, Sermones. Φλωρεντία: Antonio di Bartolommeo Miscomini, 1481. [INC094]
 6. Gregorius IX, Pont. Max., Decretales cum glossa. Βενετία: Andreas Torresanus, de Asula, Bartholomaeus de Blavis, de Alexandria & Mapheus de Paterbonis, 1482. [INC095]
 7. Bonifacius VIII, Pont. Max., Liber sextus Decretalium. Βενετία: Andreas Torresanus, de Asula & Bartholomaeus de Blavis, de Alexandria, 1483. [INC096]
 8. Clemens V, Pont. Max., Constitutiones. Βενετία: Andreas Torresanus, de Asula & Bartholomaeus de Blavis, de Alexandria, 1483. [INC097]
 9. Bartholomaeus Platina, Vitae pontificum. Τρεβίζο: Johannes Rubeus Vercellensis, 1485. [INC098]
 10. Gregorius I, Pont. Max., Dialogorum libri quattuor. Βενετία: Andreas Torresanus, de Asula, 1487. [INC099]
 11. Hieronymus, Epistolae. Βενετία, 1490. [INC102]
 12. Αυγουστίνος Ιππώνος, Sermones ad heremitas. Βενετία, Simon Bevilaqua, 1495. [INC100]
 13. Νικηφόρος Βλεμμύδης, Logica – Giorgio Valla, Libellus de argumentis et al. Βενετία: Simon Bevilaqua, 1498. [INC089]
 14. Δίκτυς ο Κρης κ.ά., Historia Troiana et al. Μεσσήνη: Guilelmus Schonberger, 1498. [INC090]
 15. Διονύσιος ο Περιηγητής, De situ orbis. Βενετία: Christophorus de Pensis, de Mandello, 1498. [INC092]