Ημερομηνία
14-ΜΑΡ-2012
Συνοπτική Περιγραφή
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ (1912 - 2012)