Ημερομηνία
Τετάρτη 6 Μαΐου 2015
Συνοπτική Περιγραφή
Παρουσίαση της πρόσφατης έκδοσης του Ιδρύματος: Ναυάγια στον ελληνικό βυθό. Κατάδυση στην ιστορία τους.