Η  Βιβλιοσκευή με θέμα Μικρασιατική Καταστροφή, 1922. Γνωρίζοντας την ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία, την τέχνη, το παιχνίδι, η οποία παρουσιάστηκε την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 17.30 στον χώρο της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, σχεδιάστηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας των παιδιών με τα ιστορικά γεγονότα, όπως καταγράφονται στην ιστοριογραφία, τις μαρτυρίες και τη λογοτεχνία, μέσα από ένα πακέτο δραστηριοτήτων, το οποίο σχεδίασε και επιμελήθηκε η εικαστικός Αγγελική Μπόζου και απευθύνεται σε παιδιά 10-15 ετών.

Στόχος των δραστηριοτήτων είναι τα παιδιά να κατανοήσουν τα γεγονότα, να ανακαλύψουν δικούς τους τρόπους για να κρατήσουν ζωντανή την ιστορική μνήμη και να δημιουργήσουν μια νέα αφήγηση (storytelling), ενώ παράλληλα ερευνούν τη διαχρονικότητα, τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων και τη διασύνδεση ιστορικών γεγονότων της σύγχρονης εποχής.

Οι δραστηριότητες της βιβλιοσκευής μπορούν να υλοποιηθούν σε κάθε τάξη ή βιβλιοθήκη.

Συνοδευτικό υλικό της βιβλιοσκευής  αποτελούν τα δύο βίντεο, τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

Video εισαγωγικό

Video

Η  πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, σε συνεννόηση με τη διεύθυνση των σχολείων.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση σχετικής δήλωσης.

Μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής θα αρχίσει ο δανεισμός της βιβλιοσκευής σε άλλους φορείς, βιβλιοθήκες και σχολεία σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος θα  γίνεται για 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν επικοινωνίας.

Δήλωση συμμετοχής

Επικοινωνία: κ. Δεδετζή (Δανειστική Βιβλιοθήκη)

Τ. 2169003746, 2169003740