Ένας χρόνος κοινωνικής προσφοράς

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν στα παιδιά, ύστερα από την εμφάνιση περιστατικών υποσιτιζόμενων μαθητών σε σχολεία και των δυο βαθμίδων, αποφάσισε να στηρίξει οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Για τη σωστή και άρτια οργάνωση αυτής της πρωτοβουλίας, η Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μαριλένα Λασκαρίδου και η Σύμβουλος Καλή Κυπαρίσση ήρθαν σε επαφή με αρμόδιους φορείς και συγκεκριμένα με την οργάνωση Γιατροί του Κόσμου με τον Πρόεδρο της Νικήτα Κανάκη, την Πρόεδρο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά, Πασχαλίνα Καλαγιά και τη συνεργάτιδά της Μαρία Καστρινάκη.

Οι υπεύθυνοι των δυο φορέων και οι συνεργάτες τους συνέλεξαν τα απαραίτητα στοιχεία και έφτιαξαν τους ονομαστικούς καταλόγους των οικογενειών που χρειάζονται βοήθεια, βασιζόμενοι κατά κύριο λόγο στις λίστες Πρόνοιας του Δήμου Πειραιά.

Με βάση τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε να αναλάβει αρχικά τη σίτιση 200 οικογενειών με παιδιά ηλικίας από 6 έως 17 ετών, με πακέτα τροφίμων τα οποία περιέχουν τροφές πλούσιας διατροφικής αξίας, απαραίτητες για τα παιδιά.  Η επιλογή έγινε με την καθοδήγηση του γιατρού και Πρόεδρου των Γιοατρών του Κόσμου, Νικήτα Κανάκη. Στη διάρκεια του έτους και λόγω των αυξημένων αναγκών εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιπλέον 80 οικογένειες.

Η προσφορά αυτή του Ιδρύματος ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 και έως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 έχουν πραγματοποιηθεί 26 παραδόσεις πακέτων, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Πειραιά στη συμβολή των οδών Αγχιάλου 104 & Αιτωλικού.